Digital LED Voltage Meter (Blue)Digital LED Voltage Meter (Blue)
รหัสสินค้า: ESEN227


390.00 บาท
แจ้งเตือนฉัน! สินค้าหมด

Digital LED Voltage Meter (Blue) เป็น Meter วัดค่า Voltage แบบ Digital สามารถวัดคร่อมกับ Load ได้เลย เพื่อวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ