A4988 Stepper Driver ModuleA4988 Stepper Driver Module
รหัสสินค้า: EFDV576


120.00 บาท
In stock 12

A4988 Stepper Driver (with Heatsink) คือ โมดูลขับ Stepper Motor ควบคุมการทำงานด้วย IC เบอร์ A4988 รองรับกระแสสูงสุด 2 A สามารถใช้ร่วมกับ CNC Shield V3 Engraving Machine A4988 Driver Board (EFDV557) สำหรับสร้าง CNC, 3D Printer หรือ laser cutters