Ready to Use Step Down Voltage Regulator 12 Volt 1AReady to Use Step Down Voltage Regulator 12 Volt 1A
รหัสสินค้า: EREG018


150.00 บาท
แจ้งเตือนฉัน! สินค้าหมด

เป็นวงจรแปลงโวลต์ให้ต่ำลง หรือ Step Down Voltage Regulator ที่ออกแบบให้มีขนาดเล็ก (1.4x2.4x1.1 cm.) ให้สามารถไปใช้แทนไอซี 7812 ได้โดยตรง