สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า: ชุดฝึกระบบ Micro Embedded Wireless Sensor Network

1351662028

ชุดฝึกระบบ Micro Embedded Wireless Sensor Network

ชุดฝึกระบบ Micro Embedded Wireless Sensor Network เป็นชุดฝึกสำหรับเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex-M3 สำหรับควบคุมสั่งการระบบ Wireless Sensor Network ซึ่งประกอบด้วย XBee , GSM พร้อมชุด Temp Sensor , GPIO (LED/Button) , RFID