Arcade Push Button (Green)Arcade Push Button (Green)
รหัสสินค้า: EFDV641


30.00 บาท
In stock 37

Arcade Push Button (Green) คือ ปุ่มกดแบบกดติดปล่อยดับสีเขียว ซึ่งนิยมใช้ในตู้เกมส์สมัยก่อน ปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้งานในหลายโปรเจค